Start bouw 2e kwartaal 2024.
Nog enkele appartementen beschikbaar!
Interieur3 TypeE

Meest­gestelde vragen

Inschrijving en toewijzing

 Hoe werkt de verkoopprocedure?

Hierover kunt u alles lezen onder ‘verkoop’ op deze website.

Wat kan ik doen om mijn kans op een appartement te vergroten?

Meerdere bouwnummers aangeven bij uw inschrijven vergroot uw kans op één van de bouwnummers.

 Zit ik na mijn inschrijving ergens aan vast?

Het inschrijven is vrijblijvend, u zit nergens aan vast.

 Als ik een optie toegewezen heb gekregen, zit ik er dan direct aan vast?

Een optie is vrijblijvend. Tijdens deze periode is de woning exclusief voor u gereserveerd. In deze periode worden al uw vragen door de makelaar beantwoord en heeft u gelegenheid het appartement te kopen.

 Hoe vindt de toewijzing plaatst?

Na de inschrijfperiode wordt er een overzicht gemaakt met alle inschrijvingen per bouwnummer. Als u de enige kandidaat bent die op een bouwnummer heeft ingeschreven, dan komt u vanzelfsprekend direct in aanmerking voor het appartement. Wanneer meerdere kandidaten zich hebben aangemeld voor een specifiek bouwnummer, wijzen wij het bouwnummer toe aan één van de kandidaten. Wij proberen zoveel mogelijk kandidaten het bouwnummer van hun hoogste voorkeur toe te wijzen en streven daarbij naar een zo optimaal mogelijke bezetting van de bouwnummers.

Daarnaast geschiedt toewijzing van de appartementen in overleg met de gemeente op basis van het gemeentelijk woningzoekendensysteem.
U dient zich namelijk als woningzoekende voor een nieuwbouwwoning in te schrijven in het Westland. Hoe langer u staat ingeschreven, hoe meer kans u maakt. De kosten van de inschrijving bedragen: € 20,00. De inschrijving is één jaar geldig en kan ieder jaar worden verlengd. Inschrijven kan middels DigiD.                   

 Ik heb geen appartement toegewezen gekregen, maak ik nog wel kans?

U wordt automatisch op de reservelijst geplaatst. Mocht de koop van een bouwnummer van uw keuze niet doorgaan dan wordt u door de makelaar benaderd.

 Wat kan ik aanhouden als geldigheidsduur van mijn hypotheekofferte?

Wij adviseren uit te gaan van een geldigheidsduur van minimaal 9 maanden tot een jaar. Dit omdat deze periode samenhangt met de periode waarop de opschortende voorwaarden vervuld moeten zijn en het transport bij de notaris kan plaatsvinden.

Opschortende voorwaarden

 Wat zijn de opschortende voorwaarden?

De koop-/aannemingsovereenkomst treedt pas in werking als aan de opschortende voorwaarden is voldaan. Dat wil zeggen als 70% van de appartementen verkocht is, als het Woningborg-certificaat Nieuwbouw ontvangen is en als de omgevingsvergunning onherroepelijk is.

Info over start betalingen en rente

 Wanneer start ik met betalen? 

Zodra u naar de notaris gaat voor het passeren van de leveringsakte en de bouw is nog niet begonnen, betaald u de koopsom van de grond. De aanneemsom betaald u vervolgens in termijnen vanaf het moment dat de bouw start. De notaris verzorgt bij het passeren van de leveringsakte de betaling van alle tot op dat moment verschuldigde termijnen en eventuele rente.

 Vanaf welk moment ga ik rente betalen over de grondkosten?

Vanaf vier weken na het in vervulling gaan van de opschortende voorwaarden. Deze vier weken worden aangehouden om u de mogelijkheid te geven een afspraak te maken met de notaris voor de overdracht.

 Wat is bouwrente?

Wanneer u later in een project instapt dan betaalt u rente over de reeds vervallen termijnen. Het percentage van deze rente is in de koop-/aannemingsovereenkomst vastgesteld. Deze rente wordt bouwrente genoemd.

 Wat is de stand van zaken m.b.t. het bestemmingsplan en omgevingsvergunning?

Zowel het bestemmingsplan als de omgevingsvergunning zijn onherroepelijk.

Glasvezelaansluiting

 Is er een glasvezelaansluiting aanwezig?

In uw appartement wordt een glasvezelaansluiting gerealiseerd.

Afvalinzameling

 Hoe wordt het afval ingezameld? 

Ten behoeve van de gescheiden inzameling van afval zal in het gebouw op de begane grond een containerruimte worden gerealiseerd.

Parkeren

 Is er een mogelijkheid om een extra parkeerplaats te kopen?

Nee, alle beschikbare parkeerplaatsen in de parkeergarage worden toebedeeld aan een bouwnummer.

Bouw

Wanneer staat start bouw gepland? 

Start bouw staat gepland in kwartaal 2 van 2024.
Let op, dit betreft een prognose en dit kan nog gewijzigd worden. 

Wanneer is verwachte oplevering? 
Prognose oplevering circa in kwartaal 3 van 2025.
Let op, dit betreft een prognose en dit kan nog gewijzigd worden. 
 Door wie wordt het appartementencomplex De Harmonie gebouwd?

Uw appartement wordt gerealiseerd door Bouwonderneming Stout.

 Hoe zit het met garantie?

Uw appartement wordt gebouwd met het Woningborggarantie. Hierdoor bent u goed verzekerd tijdens en na de bouw van uw nieuwe appartement. Meer hierover leest u op: woningborg.nl/certificering.

Energielabel

Wat voor energielabel krijgen de appartementen?

De appartementen krijgen minimaal Energielabel A++. Het definitieve Energielabel wordt voor de oplevering van het appartement aan de kopers verstrekt op basis van de definitieve BENG-berekening.

Installaties

Welk verwarmingssysteem wordt er toegepast? 

Een ventilatiewarmtepomp draagt zorg voor het mechanisch ventileren en de warmtepomp-functie levert de warmte voor het verwarmingssysteem. De ventilatiewarmtepomp wint de warmte uit de afgezogen lucht van het appartement terug d.m.v. de warmtepomp en waardeert deze op tot maximaal circa 50 °C, om het vervolgens weer af te staan aan het verwarmingssysteem of aan het warme tapwater.

De volledige verwarming van het appartement is met alleen de ventilatiewarmtepomp niet te realiseren. Daarom werkt hij samen met een elektrische naverwarmer.

Wordt het complex voorzien van zonnepanelen? 

Ja, het complex wordt voorzien van zonnepanelen. Deze worden door middel van een omvormer aangesloten op het elektriciteitsnet van het betreffende appartement.

Indeling appartementen

Hoe flexibel is de indeling? Welke muren zijn dragend?

Dikke wanden in de tekeningen zijn dragend. Deze kunnen niet verplaatst of weggelaten worden. De dunne wanden in het appartement zijn in overleg met de kopersadviseur aan te passen.

Kozijnen en deuren

Waar zijn de kozijnen en deuren van gemaakt?

De binnenkozijnen in de appartementen zijn plaatstalen montagekozijnen met opdekdeuren en bovenlicht.

Is hier een keuzemogelijkheid in?

Voor de buitenkozijnen zijn geen mogelijkheden, voor de binnenkozijnen, binnendeuren en het bijbehorende garnituur biedt de aannemer verschillende keuzemogelijkheden. Na het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst informeert de kopersadviseur van Bouwonderneming Stout u hierover.

Meer- en minderwerk

 Welke opties zijn er voor meer- en minderwerk? 

Vanaf de start verkoop staat ‘koperskeuzelijst’ voor u klaar in uw persoonlijke woonomgeving. De meerwerk opties vanuit de koperskeuzelijst kunt u afstemmen met de kopersadviseur van Bouwonderneming Stout (na het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst).

Kan de badkamer en het toilet ook casco worden opgeleverd?

Om te voldoen aan de bouwvergunning en de gestelde Woningborg-normen moeten wij de badkamer en het toilet compleet opleveren.

Servicekosten

Wat betaal ik ongeveer aan servicekosten voor de algemene ruimte? 

Als bijdrage in de kosten betaalt u maandelijks een voorschot aan de VvE (Vereniging van Eigenaren). De servicekosten van de appartementen variëren en zijn afhankelijk van verschillende factoren zoals het type appartement en de grootte ervan. Wilt u weten welke servicekosten er bij uw appartement hoort, neem dan contact op met de makelaar.

Zelfbewoning en antispeculatiebeding

Is er een verplichting tot zelfbewoning en een anti-speculatiebeding van toepassing? 
Vanuit voorgaande afspraken met de Gemeente Westland geldt voor de tweekamerappartementen een verplichting tot zelfbewoning en anti-speculatiebeding voor een periode van 10 jaar na de datum van eerste oplevering. Overtreding van deze afspraken (kettingbeding) zal kunnen leiden tot een boetebedrag.

Keuken, sanitair en tegelwerk

Zijn de prijzen incl. keuken, badkamer en tegelwerk?
De V.O.N.-prijzen zijn inclusief sanitair en tegelwerk, maar exclusief keuken.

Overige vragen

Gaan de bomen bij de appartementen weg?
Tot aan de kadastrale perceelsgrens van het project worden de bomen verwijderd. De bomen op de naast gelegen percelen zullen worden gehandhaafd.

Heeft u interesse?

Schrijf u in voor een van de appartementen.

Ontwikkeling

Herkon   Logo RGB

Stationspark 1100
3364 DA Sliedrecht

Realisatie

Stout RGB

Stationspark 1100
3364 DA Sliedrecht

Verkoop

Hulsebosch logo makelaardij RGB

Hulsebosch Makelaardij
Stokdijkkade 13
2671 GW Naaldwijk

T: 0174 – 62 41 11